NJFs medlemsforsikring er obligatorisk for alle aktiv medlemmer ved innmelding NJF.

Den koster kr 75 pr mnd og inneholder gruppeliv, uførekapital, kollektiv ulykkesforsikring og advokatforsikring.

Det er Advokatkontoret Krogstad & Lunde som driver advokatforsikringen. Kontaktinformasjon:
advokatforsikring@klco.no. Tlf. 23 35 88 10.

Forsikringene er gratis fra fylte 65 år, unntatt advokatforsikringen, den koster kr 55 pr. mnd.
For pensjonister og uføre under 65 år, koster forsikringen kr 190 pr. mnd.
Disse ordningene er frivillig

Medlemskontingent inkludert forsikring trekkes som hovedregel ved trekk i lønn.

Les forsikringsvilkårene her

njf@njf.no