Jernbanepersonalets bank og forsikring informerer om ny forsikringsordning for medlemmer av NJF og NLF.Den nye ordningen, Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig, trer i kraft 1. juli 2013.

Les mer om endringene på forsikringsselskapets nettside