Norske vilkår på rutebusser i Norge

Østfold fylkeskommune og Region Värmland etablerer nå et felles prosjekt for å se på mulighetene for å bedre busstilbudet på strekningen Karlstad – Oslo. Forprosjektet har en ramme på 500.000 kroner og er støttet av Østfold fylkeskommune, Region Värmland, EUs regionale utviklingsfond og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Interreg-midler). Målet er å kunne tilby arbeidspendlere og handle-/fritidsreisene et kollektivt transporttilbud over riksgrensen.

Norsk Jernbaneforbund er en naturlig aktør for å styrke norske arbeidsplasser og ber om å bli en aktør også i denne prosessen med våre tillitsvalgte i Bilpersonalets Forening Øst.

Vi vil sammen med LO i Østfold ta initiativ til å møte våre svenske fagforeningskamerater og legge til rette for et samarbeid over grensen.

Vi forventer i denne prosessen at berørte parter får trygghet og forutsigbarhet.

For Norsk Jernbaneforbund er det en selvfølge at arbeidskameraters lønns- og arbeidsvilkår på tvers av grensen ikke blir satt opp mot hverandre.