Norsk Jernbaneforbund  gir sin fulle støtte til Norsk Lokomotivmannsforbund(NLF) og lokomotivførernes  streik  mot NSB, og støtter fullt ut kravene om å opprettholde kompetansenivået for lokomotivførere , og at det utarbeides en nasjonal standard for kompetanse for å kjøre tog Kampen mot uthuling av normalarbeidsdagen hvor arbeidsgiverne ønsker økt bruk av deltidsstillinger og delte skift er også en svært viktig. Sikkerheten må ha første prioritet innen norsk jernbanedrift. Lokomotivførernes kamp viser at det er de ansatte på jernbanen som nå tar ansvar for dette, ikke arbeidsgiver.