Norsk Jernbaneforbund er fornøyd med at Venstre og KrF har styrket Jernbanebudsjettet med 650 millioner.

Vårt krav var en påplussing på 1 milliard kroner til drift/vedlikehold og planlegging, og da må vi si oss fornøyd med 750 millioner kroner. Det er bra at Venstre og KrF gjennom denne påplussingen viser at de vil fortsette å følge opp den tidligere regjerings jernbanesatsing.

Vi forventer at regjeringen følger opp med ytterligere opptrapping av vedlikeholdet av jernbanen i kommende budsjetter i trå med faglige råd og det som stortinget tidligere har vedtatt.

Når det gjelder de den ekstra påplussingen på 100 millioner kroner til planleggingsbudsjettet hadde vi gjerne sett at det var rettet mot planlegging av Ringeriksbanen. Vi får tro at samferdselsdepartementets oppdragsbrev til Jernbaneverket, som tidligere daglig leder av Forum nye Bergensbanen skal forfatte, vil rette opp det.