Fase 3 forhandlingene mellom NJF/LO Stat og NSB CargoNet/Spekter endte i brudd. Dette betyr at forhandlingene fortsetter hos Riksmekler. Partene må her komme til enighet for å unngå konflikt. Det er foreløpig ikke berammet noen dato for meklingen.