Støtteerklæringer til streikende bussjåfører.

Fra LO i Sarpsborg og Rakkestad:

Når hverdagsheltene streiker.

Da ser vi hvor viktige de er.

Mens de fleste av oss organiserte har fått en liten men jevn økning i reallønn de siste årene, har bussekællæne gått ned.

For å si det enkelt:
De får mindre mjølk for timelønna nå enn før.

Likevel har de godtatt dette.

Kjørt folk til jobb.
Kjørt folk til byen.
Kjørt barna våre til skolen.
Og trygt hjem igjen.

Selv har de lengre dager på jobb.
Selv har de mindre mat for lønna.

Uten å demonstrere.
Uten å streike.

Bare kjører på.
Som regel med et smil.

For de vet at yrket er både transport og service.

Når har vi nådd grensa.
Slik skal det ikke fortsette.

Det er på tide at disse hverdagsheltene, disse miljøheltene får den lønna de fortjener. Og en god og trygg arbeidshverdag.

Full støtte fra oss til de streikende.

Det skulle nesten bare mangle.     

 

Fra Vestland SV:

Full støtte til de streikende bussjåførene!
Etter brudd i mekling mellom NHO og ansatte i bussbransjen. Streiker 3800 bussjåfører
fra søndag 20. september.
Uthvilte bussjåfører er nødvendig for at vi skal kunne reise dit vi vil. Stadige anbudsrunder
fører til økt press på sjåførenes lønns og arbeidsforhold. I bussbransjen
er delte skift mer regelen enn unntaket, og mange sjåfører blir pålagt å utføre
nødvendig sikkerhetssjekk på fritiden.
Når arbeidsgiver under forhandlinger og mekling bryter gamle avtaler om lønnsvekst.
Er det absolutt forståelig at dette oppgjøret endte i streik.
Vestland SV mener at ordnende arbeidsforhold er en forutsetning for både sjåfører
og passasjerers sikkerhet. Videre ser vi det som en selvfølge at ansatte lønnes for
all tid de faktisk er disponible for arbeidsgiver. Og at arbeidsgiver overholder de
avtaler de har inngått.
Derfor gir Vestland SV sin fulle støtte til de streikende bussjåførene.

 

Fra Bygningsarbeidernes fagforening, Fellesforbundet:

Vi støtter bussjåførene!

Tariffoppgjøret i år har ikke først og fremst vært prega av koronapandemien, men av NHOs steile holdning og mangel på forhandlingsvilje. Alle forhandlingsdelegasjonene har vært møtt med leksa null, null, null.

Fellesforbundet avd 600, Bygningsarbeidernes fagforening er derfor ikke overrasket over at arbeidsgiverne også tok med seg denne forhandlingsposisjonen inn i meklingen på bussjåførenes overenskomst. Bussjåførene har sakket akterut lønnsmessig til tross for løfte fra arbeidsgiverne om at de skulle nærme seg industriarbeiderne. Arbeidsgiverne ville ikke innfri dette.  I tillegg har mange sjåfører såkalte delte skift, noe som innebærer at de må ta fri midt på dagen og i praksis være på jobb 70 timer, men få betalt for halvparten. Arbeidsgiverne ville ikke gå med på bedre arbeidstidsordninger. Derfor måtte bussjåførene gå til streik!

Det er tøft og modig gjort av bussjåførene å gå til arbeidskamp i denne situasjonen. Vår forening vil bidra det vi kan for at kampen deres skal lykkes og vil også oppfordre våre lokale klubber til å støtte dere.

 

Fra Oslo distrikts konduktørforening:

Til Norsk Jernbaneforbund, Fellesforbundet, Fagforbundet og Yrkestrafikkforbundet
Oslo distrikts konduktørforening ønsker å utrykke sin hele og fulle støtte til bussjåførene som gikk ut i streik 20.09-20. 3800 sjåfører er foreløpig tatt ut i kampen mot uverdige arbeidstidsordninger og sterkt press på lønn grunnet en ond sirkel bussbransjen har havnet i med ett håpløst anbudsregime. Dette presset på sjåførene går på sikkerheten løs. Dette er en viktig kamp for alle!
Vi ønsker de streikende mot i kampen for bedre lønn og arbeidsforhold. Stå på!
Solidarisk hilsen
Oslo distrikts konduktørforening

 

Fra FO:

FO støtter de streikende bussjåførene i Norsk Jernbaneforbund. 

Vi støtter sjåførene i en nødvendig og rettferdig streik for å rette opp i økonomiske skjevheter og grunnleggende krav til trygghet og en mer forutsigbar arbeidshverdag. 

Bussjåførene er en viktig yrkesgruppe som binder sammen landet, kjører våre barn til skolen og de spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. De har over år blitt hengende etter lønnsmessig, og har fått en stadig mer uforuysigbar arbeidshverdag, med lange arbeidsdager, med pauser uten lønn. Dette er en streik for vår alles sikkerhet. 

Vi støtter dere i kampen, og ønsker dere lykke til.

 

Fra Norsk Lokomotivmannsforbund:

Norsk Lokomotivmannsforbund støtter busstreiken

Det er et rimelig krav at bussjåførene som kjører barn til skolen og folk på jobb skal ha en anstendig lønn å leve av. For 13 år siden ble arbeidsgivere og arbeidstakere i bussbransjen enige om at lønna skulle nærme seg lønna i industrien, men det motsatte har skjedd. Bussjåførene har svært krevende arbeidstidsordninger, og kan være opptatt på jobb opp i mot 70 timer pr uke, men kun få betalt for halvparten. Dette kalles delt skift, hvor du må ta fri uten lønn midt på dagen. Norsk Lokomotivmannsforbund gir sin fulle støtte til Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund, Fagforbundet og Yrkestrafikkforbundet i den pågående busstreiken, hvor sjåførene streiker for den lønna de ble lovet og for en arbeidsdag som gjør det mulig å leve et vanlig liv.

 

Fra Elektropersonalets Forening Trondheim:

Støtteerklæring til streikende bussjåfører

Elektropersonalets Forening Trondheim ønsker å utrykke vår fulle støtte til våre streikende kamerater i den viktige buss streiken!

Kampen dere nå står i er en viktig kamp. En viktig kamp for sjåførene i dag, og en enda viktigere kamp for fremtidens sjåfører. En trygg og god hverdag, med ei lønn og leve av er noe vi bestandig skal løfte våre faner for! Vi støtter dere fullt ut. Og håper at dere endelig vil få trygghet i arbeidshverdagen, og ei lønn som det går an å leve av.

 

Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Norsk Arbeidsmandsforbund støtter de streikende bussjåførene
Søndag 20. september gikk 3.800 bussjåfører i Oslo og Viken ut i streik etter at det ble brudd
i meklingen. Bussjåførene har blitt hengende etter lønnsmessig og har fått en stadig mer
uforutsigbar arbeidshverdag. Forbundsleder Anita Johansen mener bussjåførenes krav om bedre lønn og
arbeidstidsordninger er nøkterne og rimelige.

– Vi støtter deres legitime krav om å styrke kjøpekraften og få på plass skiftordninger som er
mulige å kombinere med familieliv, sier forbundsleder Anita Johansen.

Norsk Arbeidsmandsforbund gir sin fulle støtte til Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund,
Fagforbundet og Yrkestrafikkforbundet i kampen for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår for
bussjåfører.

 

Fra EL og IT Forbundet:

Bussjåførene har vår fulle støtte.

– Bussjåførene har hengt etter i lønnsutviklingen over lang tid. Når arbeidsgiversiden ikke ønsker å gjøre noe med det er det helt naturlig at de går ut i streik. Pandemien kan ikke brukes som en unnskyldning for å fortsette rovdriften på ansatte.

De har fått mer en nok applaus for sin innsats, nå må de faktisk få en anstendig lønn for jobben de gjør, sier Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT Forbundet.

Det er 13 år siden partene ble enige om at bussjåførene skulle ha en lønn på linje med industrien, men i de siste tre årene har lønnsforskjellen økt med 16.000 kroner.

Samtidig har de en arbeidshverdag som preges av manglende pauser, begrensede muligheter for toalettbesøk, og pålagt ulønnet arbeidsoppgaver.
– Dette er ikke akseptabelt, og det er en selvfølge for oss å gi de streikende bussjåførene full støtte. I den krisen vi er i burde det være krystallklart hvor viktig denne yrkesgruppen er, nå må det reflekteres i et anstendig oppgjør for de ansatte, mener Andersen.

Fra NTL Sentralforvaltningen:

Støtt de streikende bussjåførene

NTL Sentralforvaltningens arbeidsutvalg er overrasket over at arbeidsgiverpartene i tariffoppgjørene for bussbransjen, Spekter og NHO Transport, ikke ville innfri arbeidstakernes krav.

Bussjåførene har stått i front i en kritisk samfunnsfunksjon under pandemien med fare for egen helse. Det holder ikke med applaus. Både en bedring av arbeidstidsordningene og ordningene for kompetanseutvikling, og en oppfølging av tidligere løfter om heving av lønnsnivået sett i forhold til industriarbeiderlønn er svært gode krav som burde la seg innfri, også i den krevende situasjonen vi er inne i under pandemien.

NTL Sentralforvaltningen vil erklære sin fulle støtte til de streikende bussjåførene.

 

Fra Elektropersonalets Forening Agder/Rogaland:

Støtteerklæring til streikende bussjåfører.

Elektropersonalets forening Agder/Rogaland gir vår fulle støtte til alle streikende bussjåfører!

Dette er en viktig kamp! Bussjåfører er mye på jobb og får ikke betalt for jobben de faktisk gjør. Delte dagsverk og ugunstige arbeidstider blir ikke kompensert på linje med andre arbeidere. Deres arbeidsgivere har lovet at lønna skulle nærme seg industrien, men dette løftet har aldri blitt holdt. Nå må arbeidsgiverne bli stilt til ansvar.

Vi støtter deres kamp for en mer attraktiv arbeidsplass med bedre arbeidstider, og en lønn til å leve av!

 

Fra Rødt Oslo:

Rødt Oslo støtter bussjåfører i streik!

Rødt Oslo er glade for at en samla fagbevegelse står stødig og oppreist i kampen for bedre lønn- og arbeidsvilkår for bussjåførene.

Bussjåførene er en garantist for at samfunnshjula holdes i gang og ble i våres oppgradert til å inneha en «samfunnskritisk funksjon». Nå er forventningen en lønn som står i forhold til ansvaret. En anerkjennelse av at kompetansen er viktig og er helt nødvendig.

Det handler om trygghet og sikkerhet – både for sjåførene og passasjerene. Hadde du vært passasjer ville du gjerne hatt en sjåfør som var fornøyd, ikke en sjåfør som sitter og tenker på regningene som ikke er betalt og som ikke har tid til å hvile ut mellom skiftene.

Arbeidsgiversiden ved NHO må ta ansvaret for situasjonen som har oppstått slik at bussreisende får kommet seg på jobb og skole.Rødt Oslo støtter streiken i bussbransjen og oppfordrer sine medlemmer til å støtte streiken gjennom støtteerklæringer, deltakelse i markeringer, ved å bidra i digitale aksjoner og gjennom å vise støtte til streiken i alle sammenhenger hvor den kan løftes fram.