NJF ber om at politiets beredskapsbase ikke legges på Alnabru!

Beslutningen om å plassere politiets beredskapsbase på Alnabru, sør for Jernbaneverkstedet på Nyland medfører at Alnabruterminalen ikke kan moderniseres på mange år. Beslutningen om lokalisering var basert på et areal behov på 30 mål. Nå før jul 2013 har dette behovet øket til 44 mål, en økning på nærmere 50 %.
Jernbaneverket har i et høringssvar påpekt at denne beredskapsbasen på 44 mål ikke er akseptabel for jernbanen.

NJF er for beredskapsbase for politiet, men ikke at den plasseres i et sentralt område for jernbanen.

Alnabruterminalen, navet i godstrafikken, hindres i nødvendig utvikling dersom Beredskapsbasen legges på tomta på Nyland.

Basen bringer også Jernbaneverkstedet på Nyland i en uholdbar situasjon hvor verkstedets fleksibilitet blir svekket, adkomst for varelevering, kunder og ansatte blir svært vanskelig.

Politiet har ikke opplyst hvilke konsekvenser helikoptertrafikken har for omgivelsene til beredskapsbasen. Beredskapsbasen vil utfra dagens planer på 44 mål ikke ha muligheter for utvidelser uten vidtgående endringer av jernbanens virksomhet i området.

NJF ber Regjeringen endre tidligere beslutning om lokalisering av beredskapsbasen på Alnabru og finne en annen og mer hensiktsmessig lokalisering for beredskapsbasen.