LO Stat har meldt om plassfratredelse for ca. 200 ansatte i Nettbuss Midt-Norge organisert i NJF.

Meklingen starter lørdag kl. 15.00. Blir det ikke løsning kan det bli streik fra mandag 8. april.

Det er også meldt plassfratredelse for medlemmer av Transportarbeiderforbundet, Fagforbundet og Yrkestrafikkforbundet i samme selskap

 I samme område er også meldt plassfratredelse for medlemmer av Transportarbeiderforbundet, Fagforbundet og Yrkestrafikkforbundet i følgende bedriftene:

  • Tide Buss AS avd Midtnorge
  • Trøndebilene AS
  • Trønderbilene AS avd Fosen
  • Trønderbilene AS avd Trondheim

 Det betyr at i Midt-Norge vil nesten all rutetrafikk i Nord- og Sør-Trøndelag stoppe opp, samt flybussen til Nettbuss.