Partene i CargoNet/Terminaldrift  og NJF i fase 3 har kommet til enighet etter god hjelp fra Spekter og LO Stat.

Med gyldighet fra 1.4.2013 gis et generelt kronetillegg på kr 10.200,- til alle.

Det er avsatt en pott på kr 200 000,- til ytterligere reguleringer på individnivå.