– Strategien ved å ta ut all busstrafikk på og rundt OSL er jo opplagt, uttaler Jan Audun Strand, leder for Bilpersonalets Landsråd.

Vi har også valgt å ta ut begge flybussrutene til og fra Trondheim Lufthavn Værnes. I tillegg vil all rutekjøring i Trondheim sentrum bli tatt ut. Videre vil Norgesbuss sine ruter i Drøbak, Bærum og Hurum følge med. Ender ikke meklingen i en løsning innen 4. mai kl.24:00 vil omtrent 1500 organiserte bli tatt ut i streik. Mekles det på overtid vil en eventuell konflikt starte på et senere tidspunkt.
Hele oversikten finner du her:
Altså inne på OSL og Shuttle (Nettbuss)
Kystbussen, flybussen og annen turbilkjøring i Kristiansand – Haugesund – Stavanger – Bergen (Tide og Boreal)
All busstrafikk i Trondheim, inkludert flybussen (Nettbuss, Tide, Trønderbilene og Unibuss Ekspress)
Unibuss ekspress, som blant annet kjører Lavprisekspressen, Torpekspressen og Ryggeekspressen.
Drangedal Bilruter.
Norgesbuss som blant annet kjører rutetrafikk i Drøbak, Bærum og Hurum.
For NJFs medlemmer som blir tatt ut i streik/permittering utbetales et streikebidrag på nettolønn ved uttak av medlemmer i berørt overenskomst. Overstiger uttaket 20% av medlemsmassen utbetales kr. 600,- pr dag i 6 dager i uken.