LO og NHO sa i natt ja til Riksmeklerens skisse i lønnsoppgjøret. 

  • Generelt tillegg til alle på kr 0,75 per time fra 1. april 2013. (Tilsvarer ca. kr 1500 i året.)
  • Særskilt lavlønnstillegg på kr 1,40 per time fra 1. april 2013 til de overenskomstene som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, totalt kr 4300 i året. (Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 406.000. 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 365.400)
  • Totalt vil hver fjerde arbeidstaker få lavlønnstillegget.
  • Lavlønnstillegget vil særlig komme kvinnene til gode. Rundt halvparten av de kvinnene som omfattes av oppgjøret vil få lavlønnstillegget.

 

Område 5, Bussoverenskomsten i Spekter:

 Resultatet fra meklingen omfatter alle våre medlemmer i Bilpersonalets foreninger.

 Vi merker oss at LO har fått gjennomslag for å heve grensen for lavlønn til 90 % av gjennomsnittlig industriarbeider, det gir en god lavlønns og kvinneprofil på oppgjøret.