Meklingen i statsoppgjøret starter mandag 21 mai kl, 1000, og skal være avsluttet ved midnatt 23. mai. Det betyr at statsansatte kan være i streik fra torsdag morgen den 24. mai.

Det er mye som bør komme på plass før meklingen starter. Riksmekler har satt partene i arbeid, og det er i hovedsak tallknuserne som jobber. Felles forståelse av tallgrunnlaget er alltid et sentralt element i statsoppgjørene.

Hvor langt partene står fra hverandre er vanskelig å si, da Staten ikke la frem noe tilbud i forhandlingene.