Du får mulighet til å søke om om leilighet i to boligstiftelser:

Lillo Boligstiftelse
Advokat Tormod S.Christoffersen
St. Olavs gt. 28,0166 Oslo
Epost: tormchr@online.no
Telefon: 23326416 telefax 23326411
Se også: Søknadsskjema for Lillo boligstiftelse

Kun for medlemmer med min. 50% stillingsprosent

 

Boligstiftelsen NSB-Post-Tele
Advokat Tormod Christoffersen
St. Olavs gate 28, 0166 Oslo
Epost: tormchr@online.no
Telefon: 23 32 64 16