Du får mulighet til å søke om om leilighet i to boligstiftelser:

Lillo Boligstiftelse
Advokat Tormod S. Christoffersen
St. Olavs gt. 28, 0166 Oslo
Epost: tormod@advokatchristoffersen.no
Telefon: 23 32 64 16
Se også: Søknadsskjema for Lillo boligstiftelse

Kun for medlemmer med minimum 50% stillingsprosent i bedrift tilknyttet medlemskapet.

 

Boligstiftelsen NSB-Post-Tele
Advokat Tormod S. Christoffersen
St. Olavs gate 28, 0166 Oslo
Epost: tormod@advokatchristoffersen.no
Telefon: 23 32 64 16