Valg av representanter til JFGs generalforsamling skjer annethvert år, på møter på steder JBF har regionkontor. De som kan delta på møtene er JFGs medlemmer (forsikringstakere).