BYGGE VIDERE: – Vi skal bygge videre på avtalen vi har landet i dag, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

BYGGE VIDERE: – Vi skal bygge videre på avtalen vi har landet i dag, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

Ansatte i Bane Nor har etter ett års kamp fått ny tariffavtale. 2.200 medlemmer får endelig betalt ut lønnstillegget, etterbetalt fra 1. april 2017.

– Det er har vært en lang og kronglete vei. Nå har vi et godt grunnlag for å sikre medlemmene i Bane Nor bedre styring på egen fritid, og vi har sikret viktige bestemmelser fra Jernbaneverket, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

Her kan du lese og laste ned avtalen fra meklingen

Tøffe tak.

Meklingen har vært lang og svært krevende.

– Men vi har klart å sette ned noen viktige stolper for medlemmene. Vi har laget en tariffavtale som gir et godt grunnlag lønn, ordninger og fritid i Bane Nor, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

– Vi har fått på plass viktige saker for oss, blant annet kjøre- og hviletid, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Lønnsoppgjør for 2018 venter.

Når tariffavtalen nå er landet, starter forberedelsene inn mot lønnsoppgjøret for 2018. Der blir pensjon et hovedtema.

– Vi skal bygge videre på avtalen vi har landet i dag, og vi skal jobbe for å sikre at medlemmene får en god arbeidsplass i Bane Nor, sier Jane Brekkhus Sæthre.

Lønnsoppgjøret går nå til uravstemning blant medlemmene. Fristen blir 20. mars.

Her kan du lese og laste ned avtalen fra meklingen