Resultatet i lønnsoppgjøret i Staten ble som forventet.

Totalramma for tariffoppgjøret i ble ca. 3,5 prosent. Grunnet et stort lønnsoverheng fra i fjor, samt lønnsglidning, ble det lite penger til fordeling.

De lavest lønte i staten får et tillegg på 4200 kroner, mens alle over lønnstrinn 52 får en økning ca. 1,1 prosent.

Vårt krav om at alt skulle gis på lønnstabellen og med en innretning som medfører bedring av kjøpekraft for alle våre medlemmer er innfridd.

Det er også enighet om at det kan føres lokale forhandlinger dersom arbeidsgiver mener det er grunnlag for dette.

Lønnsendringene betinger dekning på virksomhetens budsjett, og virkningsdatoen settes til 1. august 2013.

Likelønn skal prioriteres og forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2013.

Se også (lostat.no:) Ny lønnstabell gjeldende fra 1.mai 2013