LO Stat og Spekter klarte ikke å bli enige om en avtale om konduktørenes kompetanse i NSB. Nå er forhandlingene brutt, og det blir mekling.

 

– For to år siden streiket lokførerne for sin kompetanse og en trygg jernbane. Nå er konduktørenes kompetanse og bemanning i togene stridens kjerne, sier Øystein Gudbrands, LO Stats forhandlingsleder.

God kompetanse må sikres.

 

Forskrifter og regelverk endres, og det åpnes for at NSB allerede om ett år kan endre dagens praksis for opplæring og bemanning.

– Vi vil forhindre et svekket regelverk. Dette kan vi kun sikre gjennom å få bestemmelsene og opplæringsmodulene inn i vår tariffavtale. Dette vil ikke NSB. NJF er garantist for trygge konduktører og sikkerhet for de reisende, derfor møtes vi hos Riksmekleren, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i NJF.

Dato for meklingen er ikke bestemt.

DISKUTERER: Forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre diskuterer med Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF), under forhandlingene.

DISKUTERER: Forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre diskuterer med Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF), under forhandlingene.