Lønnsoppgjøret er omsider i havn for BSFs del, og resultatet, tror vi , til å leve med. Dette dersom vi sammenlikner det med utgangspunktet som var 0,00, enten vi regner i prosent eller kroner.

Resultatet er faktisk årsbeste i Baneservice, blant de foreningene som ikke har individuelle forhandlinger (NLF og STF).

Resultatet ble kort fortalt:

  • 12.000 kroner til alle
  • «Overskytende» vil bli brukt til å heve» alle med jernbanerelaterte fagbrev – ansatte ved el.verkstedene Nyland og Skotterud – mens et beløp settes av til utjevning av skjevheter og justering av feilavlønnede.
  • Alle vil fra året de fyller 62 år, kunne ta fri f.o.m. julaften, t.o.m nyttårsaften.
  • Administrasjons- og verkstedpersonalet vil få reisetiden kompensert i timebank, time for time.
  • Komp. helligdag vil heretter bli kompensert med 7,5 t ordinær timesats