Norsk Jernbaneforbund og NHO ble enig om å utsette forhandlingene for våre medlemmer i LKAB Malmtrafikk til et senere tidspunkt.

 Bakgrunnen for utsettelsen er at Norsk Lokomotivmansforbund brøt forhandlingene da det ikke fantes vilje til å avtalefeste en 50/50 fordeling mellom norske og svenske lokførere for kjøring av malmtogene på Ofotbanen.

 Forhandlingene mellom NHO og oss  vil starte opp så snart de andre oppgjøret er avsluttet.