Se også: Riksmeklerens møtebok

De statstilsatte får en lønnsøkning på om lag det samme som frontfaget. En reguleringsklausul i andre avtaleår skal sikre at lønnsutviklingen blir lik.

Totalramma på oppgjøret vil ikke bli endelig avklart før man ser hva den faktiske lønnsglidningen blir. – Dette har vært en tøff runde, men nå er jeg glad for at våre medlemmer kan gå tilbake på jobb i visshet om at de ikke er mindre verdt enn ansatte i andre sektorer, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

Rønoldtangen forteller at hun er svært stolt over medlemmene som har tatt kampen for alle ute på gater og torg i en lang streikeuke.

-Det er særdeles krevende å være i konflikt. Våre folk har gjort en utrolig innsats over hele landet. Denne seieren hadde vært umulig uten dem. Det er mange som har en andel i denne seieren, men mest tenker jeg på de flotte folka i de gule vestene og røde T-skjortene som har frontet streiken, sier Rønoldtangen.

Resultatet:

  • Det gis et generelt tillegg som starter på 12.000 kroner opp til lønnstrinn 55, og deretter 2,7 prosent fra lønnstrinn 56 til lønnstrinn 101.
  • I tillegg er det gjort avsetninger til sentrale tiltak/justeringer, som har en tydelig likelønnsprofil. Dette med virkning fra 1. juli.
  • Så er det avsatt en pott på 1 prosent til lokale forhandlinger pr 1. september 2012.
  • Ved å få på plass en reguleringsklausul for andre avtaleår, sikrer en seg at statstilsatte ikke blir hengende etter industrien, som ennå ikke har gjennomført sine lokale oppgjør. Dette var kjernen i den prinsipielle uenigheten som var en medvirkende årsak til streiken.
  • Rettigheter for innleide vikarer har også vært et stridstema. Også her kom partene fram til et resultat som i hovedsak er identisk med det som ble avtalt i industrien.