Dagsorden for landsmøtet er i ferd med å falle på plass. Her er programmet. 

NORSK JERNBANEFORBUNDS LANDSMØTE 18. – 21 NOVEMBER 2012

SØNDAG 18. NOVEMBER 2012
Kl. 15.00

DAGSORDEN

Sak 1. Åpning (eget program)
a) Behandling av fullmakter
b) Fastsettelse av forretningsorden
c) Fastsettelse av dagsorden

Sak 2. a) Valg av ordstyrer
b) Valg av kontrollkomite
c) Valg av redaksjonskomite

Sak 3. a) Beretning for årene 2008, 2009, 2010, 2011 samt lederens muntlige beretning
b) Regnskap for årene 2008, 2009, 2010, 2011

MANDAG 19. NOVEMBER 2012

Kl. 09.00
Politiske situasjonen foran valget
Innleder: Audun Lysbakken, SV

Kl. 10.00
Sak 10 Jernbane- og kollektivtrafikksatsing
Innledere:Konsernsjef Geir Isaksen
Jernbanedirektør Elisabeth Enger
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Kl. 13.00
Lunch

ETTERMIDDAGSMØTE KL. 14.00

Sak 10 Jernbane- og kollektivtrafikksatsing fortsetter,

Kl. 15.00
Samferdselsminister Marit Arnstad
Knut Arild Hareide, Krf
Gorm Kjernli, Transportkomiteen

Sak 10 a) Samferdselspolitisk dokument
Sak 5b Intern organisasjon
Sak 6 Opplæring og skolering
Sak 11 Forsikringsordninger

Her må landsmøtet være forberedt på kveldsmøte.

TIRSDAG 20. NOVEMBER 2012

Kl. 09.00
Sak 7 Politiske saker
Innledere: Jens Stoltenberg
Tor Arne Solbakken
Raymond Johansen
Tone Rønoldtangen

Sak 9 Prinsipprogram og ungdomspolitisk plattform

Sak 8 Lønnssaken

Kl. 13.00 Lunch

ETTERMIDDAGSMØTE KL. 14.00
Debatt og behandling av forslagene fortsetter

Kl. 16.00 Sak 12 – Valg

AVSLUTNING KL. 17.00

ONSDAG 21. NOVEMBER 2012

Kl. 09.00 Norsk Folkehjelp v/Finn Erik Thoresen

Andre saker som står igjen
Sak 14 Bevilgning
Sak 15 Avslutning

Kl. 12.00 Lunch