Norsk Jernbaneforbund holdt sitt 63. ordinære landsmøte 10. – 13. oktober 2021 på Oslo Kongressenter, Folkets Hus i Oslo.

Opptak av landsmøtet

Søndag 10. oktober

Mandag 11. oktober – formiddag

Mandag 11. oktober – ettermiddag

Tirsdag 12. oktober – formiddag

Tirsdag 12. oktober – ettermiddag

Onsdag 13. oktober

Program

Søndag 10. oktober

Kl. 15.00: Åpning av landsmøtet med et spesielt åpningsprogram. Konstituering.

Møtet avsluttes senest kl. 18.00

Mandag 11. oktober

Kl. 09.00: Jernbanen er en klimavinner. Vi slår et slag for økt godstrafikk på skinner:

 • Jernbanedirektør Knut Sletta, Jernbanedirektoratet
 • Konserndirektør Drift og teknologi Sverre Kjenne, Bane NOR
 • Tonje Kristiansen, Jernbanealliansen
 • Roger Solheim, Godsalliansen

Kl. 10.30: Pause

Kl. 10.45 : Paneldebatt ledet av Kenneth Sandmo fra LO

 • Sverre Myrli, Arbeiderpartiet
 • Arne Nævra, Sosialistisk Venstreparti
 • Helge Orten, Høyre
 • Siv Moslett/Bengt Fasteraune, Senterpartiet
 • Erik Røhne, Vygruppen

Kl. 11.30: Pause

Kl. 11.45: Kan bussjåførens dårlige lønns- og arbeidsvilkår slå beina under videre rekruttering til yrket?

 • Arild Kjempekjenn, LO Stats distriktssekretær i Innlandet, Oslo og omegn
 • Morten Holm, bussjåfør
 • Roger Heimli, nestleder i LO

Debatt og oppsummering.

Kl. 13.00: Lunsj

Kl. 14.00: Kulturinnslag

Kl. 14.25: Norsk Folkehjelp – Colombiaprosjektet

 • Henriette Killi Westhrin, generalsekretær Norsk Folkehjelp

Kl. 14.50: Hilsningstale fra David Gobé, ITF

Kl. 15.00: Pause

Kl. 15.15: Behandling av landsmøtesaker

 • Kontingent
 • Forsikringsordningen
  Innleder fra Jbf bank og forsikring, Håkon Hommerstad-Tveit
 • Organisasjon og vedtektsendringer
 • Forbundets samferdselspolitiske program
 • Opplysningsvirksomheten
 • Ungdomspolitisk program, uttalelse

Møtet avsluttes ca. kl. 18.00

Tirsdag 12. oktober

Kl. 09.00 : Den nye faglig politiske situasjonen – vi vant valget

 • Leder i LO, Peggy Hessen Følsvik: Rekruttering av yngre medlemmer til LO og boligpolitikk
 • Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre; Nå er det vanlige folks tur
 • Representant fra Senterpartiets ledelse: Jernbane og kollektivtrafikk i distriktene?
 • Representant fra Sosialistisk Venstreparti: Rettferdig grønt skifte

Boligpolitisk uttalelse
Debatt og oppsummering

Kl. 11.45: Pause

Kl. 12.00:  Behandling av landsmøtesaker

 • Norsk Jernbane 2.0.: Strategi – og prioriteringsnotat

Kl. 12.30: De små forbundene i viktige sektorer krever mer enn tariff av LO Stat. Hva kan vi løse sammen?

 • Leder i LO Stat, Egil Andre Aas

Debatt og oppsummering

Kl. 13.00: Lunsj

Kl. 14.00: Hilsningstale fra Rolf Ringdal, leder av Norsk Lokmandsforbund

Kl. 14.15: Behandling av landsmøtesaker

 • Prinsipprogram                     

Kl. 14.45: Valg

Møtet avsluttes senest kl. 16.00

Onsdag 13. oktober

Kl. 10.00: Behandling av landsmøtesaker

 • Bevilgninger

Takk og avslutning senest kl. 13.00