Velkommen til NJFs landsmøte 2021

Norsk Jernbaneforbund har gleden av å ønske valgte delegater, inviterte gjester, innledere og medlemmer av forbundsstyret velkommen til sitt 63. ordinære landsmøte som avholdes 10. – 13. oktober 2021 på Oslo Kongressenter, Folkets Hus i Oslo.

Møtestart er søndag 10. oktober kl 15.00 med eget åpningsprogram og møtet er beregnet slutt 13. oktober kl. 13.00. Det serveres lunsj hver dag, avreisedag vil det være en lunsjboks.

Registrering av hotellopphold og bestilling av flyreise til/fra landsmøtet gjøres på egen link som sendes den enkelte på e-post.

NJF dekker reiseutgifter og hotell fra 10. – 13. oktober om det bestilles via tilsendt påmeldingslenke. Buss, båt- og togbilletter må bestilles av den enkelte, disse refunderes av NJF.

For de landsråd og landsforeninger som skal ha møte i forkant og har behov for overnatting og møterom i den forbindelse, viser vi til tilsendt påmeldingslenke, med frist 5. september 2021.

Påmeldingsfrist: Tirsdag 1. september 2021 kl 15.00.

Vi ønsker valgte delegater, gjester, innledere og andre inviterte hjertelig velkommen og vi gleder oss til å se dere.

Med vennlig hilsen
Jane Brekkhus Sæthre

 

Alle må selv søke permisjon med lønn for de nevnte dager og nødvendig reisetid.

  • Arbeidstakere i staten har rett til permisjon med lønn iht Hovedavtalens § 39.
  • Tillitsvalgte i selskaper i Spekter-området søker fri etter § 52 b.
  • Tillitsvalgte i selskaper i NHO-området søker fri etter § 6-9.1.
  • Representanter som ikke har rett til permisjon med lønn fra arbeidsgiver, får dekket tapt arbeidsfortjeneste av forbundet. Dokumentasjon fra arbeidsgiver må da legges fram.