Alle kurs har søknadsfrist senest tre uker før kursstart. Kursene gir rett til fri etter Hovedavtalen.

Norsk Jernbaneforbund har inngått avtale med Storefjell 1001 Ressort hotell. Hotellet ligger i naturskjønne omgivelser på Golsfjellet. Medlemmer av forbundet vil ved privat bestilling få 10 % prisreduksjon på gjeldende priser.

 

03.12.12 – 07.12.12 på Storefjell:

NJF – Forbundsskolen

NJF arrangerer Forbundsskolen for medlemmer som vil vite mer om egen organisasjon – vervenes innhold, saksgangen i foreningen/landsråd/forbund.

Kursleder vil være Arne L. Drabløs og veiledere vil være Geir Morten Foldnes og Jan Remi Hæger.

Meld deg på til egen forening eller direkte til NJF på njf@njf innen 11. november.

 

31.08.12. – 02.09.12 i Charlottenberg:

Skift – turnusregler og avtaleverket 

For medlemmer av Bilpersonalets Forening Øst.

På Thon Hotel Charlottenberg.

Kursleder er Unni Hansen 91659816 eller sekretar14@njfbil.no.

Påmelding innen 1.august til ovenstående adresse eller telefon.

Kurset gir rett til fri etter Hovedavtalen i Spekter.

 

25.09.12. – 27.09.12 på Storefjell:

Ungdomskurs

Kurset vil inneholde både faglige temaer og jernbanepolitiske temaer. Kurset vil bli en fantastisk mulighet både til og lære, men også til å møte kolleger fra alle deler av Jernbanen. Lage seg ett nettverk.

Fullstendig program vil bli lagt ut på denne siden så fort alt er på plass.

Kurset vil gi rett til fri etter Hovedavtalene i Staten., Spekter og i NHO.

 

08.10.12. – 10.10.12. på Storefjell:

Kurs for Salgspersonalets Fagforening

Kurset har blant annet følgende temaer:

  • Hva gjør nedbemanningsprosser for en bedrift og for en avdeling og ikke minst hva gjør den med oss som er igjen?
  • IA avtalen og sykefraværs oppfølging
  • Landsmøte saker som er viktige for ”oss” i Salgspersonalet

Påmelding til egen forening innen 15. september.

Kurset gir rett til fri etter Hovedavtalen i Spekter.

 

25.10.12. – 27.10.12 på Storefjell:

Organisasjonsfaglig kurs for medlemmer av ALF

Fullstendig program vil bli lagt ut på denne siden så fort alt er på plass.

Påmelding til egen forening innen 20. september.

Kurset gir rett til fri etter Hovedavtalen i Spekter.

 

Storefjell 30.10.12 – 01.11.12

Kurs for tillitsvalgte og verneombud

Målgruppe: Lokale tillitsvalgte( TV) og verneombud( VO), nyvalgte og fungerende TV/VO som ønsker kompetanseheving.

Aktuell emner kurset tar som utgangspunkt er bl.a turnusplanlegging, IA-arbeid, samarbeid mellom TV og VO, mobbing, seksuell trakassering, diskriminering p.g.a kjønn eller farge.

Meld deg på vi trenger flere som kan, vet og vil!

Påmelding skjer til din lokale fagforening eller til forbundet:

NJF, Møllergata 10, 0179 Oslo

Tlf: 23 06 13 79 Epost: njf@njf.no