Vi har i dag mottatt følgende informasjon fra Statsråd Ketil Solvik Olsen:
Pakke Nord vil ikke være klar for ny aktør før tidligst 1.12.2019.
Det blir også forsinkelser i forbindelse med utsendelse av anbudsdokumenter til pakke Sør.
Oppstartdato ny aktør pakke Sør 1.12.18 står fast, men tilbyderne får enda kortere tid på seg.
De ansattes organisasjoner får, på lik linje med pre kvalifiserte selskaper tilsendt tilgangsavtaler på ruteplan, billettsystemer, materiell og verkstedfasiliteter for innspill.
Målsetningen er å sikre best mulig kvalitet på totalleveransen.