njt_hytteEtter 62 års drift avvikler Norsk Jernbanepersonales Turistorganisasjon sin virksomhet 31. desember 2015.

Sviktende medlemstall og konkurranse fra internett har resultert i at foreningen ikke lenger har sin berettigelse.

Et av foreningens arbeidsområder har vært utleie av stasjoner, vokterboliger og hytter. Denne virksomheten vil fortsette på telefon 23 62 05 20 og e-postadressen: hyttebestilling@nsb.no

Nettside: www.njt.no