Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) inviterer medlemmer på tvers av grupper, selskaper og foreninger til Politisk informasjonsmøte om Jernbanereformen i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

OSLO:
26.mai 2015 kl. 16.00-17.30, Møllergt. 10, 8.etg. Oslo
Tema til debatt: Jernbanereformen
Innledere: Leder i NJF Kjell Atle Brunborg * Leder i NLF Rolf Jørgensen * Sentrale politikere

BERGEN
28.mai 2015 kl. 15.00-16.30. Hotel Terminus i Bergen
Tema til debatt: Jernbanereformen
Innledere: Leder i NJF Kjell Atle Brunborg * Forbundsstyremedlem i NLF Grethe Thorsen * Lokal politiker
Servering

TRONDHEIM
28.mai 2015 kl. 15.00-16.30. Driftsbanegårdens Kantine, Marienborg
Tema til debatt: Jernbanereformen
Innledere: Nestleder i NLF Jan-Even Nystad * Forbundssekretær i NJF Kjell Næss * Lokal politiker
Servering

STAVANGER
28.mai 2015 kl. 13.00-14.30 i Stjernesalen på Stavanger Stasjon
Tema til debatt: Jernbanereformen
Innledere: Leder i NLF Rolf Jørgensen * Nestleder i NJF Jane Sæthre * Lokal politiker