Det er viktig med tiltak for å øke godstrafikken på jernbane. Les Jernbanealliansens innspill til Nasjonal transportplan for 2018–2029
PDF: Jernbanealliansen-innspill til NTP