Politisk streik 28. januarRegjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven vil bety økt usikkerhet og et mindre inkluderende arbeidsliv. LO, UNIO og YS representerer 1,5 millioner arbeidstakere. Vi sier nei til regjeringens forslag om:

• Økt bruk av midlertidige ansettelser
• Lengre arbeidsdager
• Mer pålagt overtid
• Søndag som arbeidsdag for flere

Onsdag 28.januar kl. 14.00 til 16.00 går medlemmer i LO, UNIO og YS ut i politisk streik mot regjeringens forslag.

Alle tog stopper fra kl.15.00 til 16.00.
Dette er en beslutning som er tatt etter oppfordring fra LO sentralt om at flest mulig skal kunne bli transportert inn til de store byene for å delta i de offisielle markeringene.

Info til tjenestegjørende medlemmer i NSB sine tog:
Togene stanser ved best egnede stasjon før kl. 15:00, med unntak av noen få tog som kommer til å stanse på en stasjon noen få minutter etter 15:00(info på DR-Sirk). Høyttalertekst blir sendt ut av NSB og skal leses opp i henhold til instrukser derfra. Tjenestegjørende personale har i tidsrommet fortsatt det sikkerhetsmessige ansvaret for de reisende og kan dermed ikke forlate toget. Togene begynner å kjøre igjen snarest mulig etter klokken 16:00. Noen tog kommer til å bli innstilt og resten kjøres og behandles som forsinket tog (info i DR-Sirk).

Dersom du jobber i Nettbuss, ta kontakt med lokal fagforening, da det er ulike tidspunkter for stopp i busstrafikken.

Det vil være beredskap på NSB Drops, KL og Elkraft i tillegg til Togledelsen i Jernbaneverket under streiken.

Norsk Jernbaneforbund oppfordrer alle våre medlemmer til å delta i streiken.

Mer informasjon:
www.mittarbeidsliv.no