Avstemmingsresultat i Spekters område 7, NSB.

Vi fikk et overveldende JA flertall til tross for noe lav valgdeltakelse.  Avstemningen ble derfor rådgivende.

Av 4384 stemmeberettiget ble det avgitt 2066 stemmer, en svarprosent på 47,1%

85,8 % JA og 14,2 % NEI