Norsk Jernbaneforbund ønsker synspunkter fra medlemmene i Jernbaneverket på høringsnotatet om organiseringen av stab og støttefunksjoner.

Vi vil gjerne ha deres synspunkter innen 5 oktober.

PDF:  Høringsnotat_organisering av stab og støttefunksjoner i JBV