– 1. mai handler om frihet, trygghet, samhold. Dagen er for viktig til å avlyses. Samhold er viktigere enn noen gang. Står vi sammen verner vi om vår frihet. Det gir trygghet for alle, uavhengig av sosial status og formue. Alle snakker om dugnad. At vi samme skal løse krisa vi er i. Det blir bra til slutt, men det kommer til å ta tid. Vi trenger fellesskapet for å komme oss gjennom denne perioden. Vi trenger en sterk stat, og vi trenger ordninger som ikke setter oss på gata når døra til jobben stenger, sier forbundsleder Jane B. Sæthre i sin 1. mai-appell.

 

Bli med på årets 1. mai du også.