Norsk Jernbaneforbund ønsker synspunkter fra medlemmene i Jernbaneverket på høringsnotatet om ny organiseringen av Jernbaneverket.

Vi vil gjerne ha ditt synspunkt innen 17. desember.
Epost: njf@njf.no

Høringsnotatet:
Forslag, Jernbaneverkets nye organisasjon 2014 (PDF)