Det blir pause i meklingen i Nettbuss til etter at LO Stat og Spekter er ferdig med de sentrale forhandlingene, den såkalte A-delen. Tirsdag 10. april tas meklingen opp igjen. Fristen er ved midnatt.

UTSATT: Meklingsfristen er utsatt for ansatte i Nettbuss. Her er Forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre underveis i meklingen.UTSATT: Meklingsfristen er utsatt forNettbuss. Her er forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre underveis i meklingen.

Mens LO og NHO meklet på overtid hos Riksmekleren, benket LO Stats og Spekters delegasjoner seg til mekling i Nettbuss på Thon Hotel Opera klokken 14 søndag. Kravene er tilnærmet de samme som i meklingen mellom LO og NHO. Avtalefestet pensjon (AFP), pensjon fra første krone og økt kjøpekraft er hovedkravene.

Flere forbund i Meklingen.

Dag-Einar Sivertsen, 2. nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund.Bodil Andersen, faglig sekretær i Handel og Kontor.Stein Guldbrandsen, seksjonsleder for samferdsel og teknisk i Fagforbundet.Siri Kindt Dannevig, rådgiver i Forbundet for ledelse og teknikk.

Følgende forbund er omfattet av meklingen: Norsk Jernbaneforbund, Norsk Transportarbeiderforbund, Fagforbundet, Handel og Kontor samt Forbundet for Ledelse og Teknikk. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Over 2600 medlemmer er omfattet av meklingen. Oppnås ikke enighet er 267 medlemmer i streik fra arbeidsdagens begynnelse onsdag 11. april.