Det er foreløpig ikke forhandlet fram løsninger mellom partene i Spekter bedriftene innen NSB området, område 7. Frist for enighet før riksmeklingsmannen kobles inn er fredag den 4 . mai.