Seks dager etter en vellykket aksjonsdag mot EUs fjerde jernbanepakke melder NRK at behandlingen av EUs fjerde jernbanepakke trolig blir utsatt og ikke kommer opp i Stortinget før neste år. Det er samferdselsdepartementet som er NRKs kilde.

På denne bakgrunnen vil det ikke varsles noen politisk streik 31. oktober og annonserte aksjoner den dagen avlyses. Men kampen mot innføringen av EUs fjerde jernbanepakke fortsetter med full styrke. Det vil bli arrangert nye markeringer når det blir nødvendig. Vi kommer med mer informasjon.