NSB Trafikkservice AS og NJF ble enig i tariffoppgjøret om lønnstillegget for 2013.
Alle NJFs medlemmer får et tillegg i lønn på kr. 11250 på årsbasis med virkning fra 1.4. 2013. Timelønna går da opp med kr. 6,08.-