NJF og NSB AS er blitt enige om en avtale i tariffoppgjøret.

Rammen blir anslått til å ligge på ca. 4,1%, og omfatter konduktørene, det administrative personalet(med ledelse),kontorpersonalet, og salgspersonalet.

NJF og Arrive er blitt enige om en avtale i tariffoppgjøret.