Lønnsoppgjøret i NSB persontog, NSB Gjøvikbanen, NSB Trafikkservice AS, Cargonet AS og Mantena AS mellom bedriftene og Norsk Jernbaneforbund er gjennomført og partene er enige.
Lønnsoppgjøret medfører en lønnsøkning på 2,4% fra 1.4.2017 i snitt for NJFs medlemmer i nevnte bedrifter.