Mantena og Mitrans enige med NJF om lønnsoppgjøret for 2012.

NJF og Mantena AS ble i ettermiddag enig om lønnstilleggene i lønnsoppgjøret for 2012. Hovedtrekket i lønnsoppgjøret er et generellt tillegg inklusive A-tillegget på kr. 15.000 gjeldende fra 1.4.2012. Noen små endringer er ellers gjort i overenskomsten knyttet til oppsigelsestid og garantilønn.

NJF og Mitrans AS ble i ettermiddag enig om lønnstilleggene i lønnsoppgjøret for 2012. Hovedtrekket i lønnsoppgjøret er et generellt tillegg inklusive A-tillegget på kr. 15.200 gjeldende fra 1.4.2012.

Videre er det gjort noen små endringer i overenskomsten knyttet til gruppelederlønn, ferie og ubekvemstillegget.