Norsk Jernbaneforbund er blitt enig med Bring Linehaul AS, Posten om lønnsoppgjøret for 2012.

Resultat fra forhandlingene:

  • Alle sjåfører er garantert en lønnsøkning på kr. 5,00 pr. time fra 1.4.2012
  • Alle sjåfører er garantert ubekvemstillegg på kr. 31,50 fra 1.4.2012 (punkt 2.8.2)
  • Alle sjåfører er garantert et tillegg på kr. 15,00 fra 1.4.2012 (2.8.3) flerdagstur
  • Tilleggene gis til alle sjåfører uavhengig om de lønnes etter tariff eller særavtale.
  • Partene vil før neste forhandlingsperiode gjennomgå effekt/konsekvens av særavtale opp mot tariffavtale.

 

Resultatet betyr at våre medlemmer for økt sin timelønn fra kr 5,00 til kr 18,50 avhengig av hvilken kjøring vedkommende har.