Mantena AS og NJF ble enige om følgende tillegg i tariffoppgjøret 2013:

Kr. 11 000 til alle medlemmer med virkning fra 1.4.2013
Kr. 3450 til alle medlemmer med virkning fra 1.9.2013
Pott på kr. 100 000 fordelt til navngitte personer med virkning fra 1.9.2013