Arkivfoto

Det sentrale lønnsoppgjøret for LO-medlemmer i Spekter-oppgjøret kom i havn etter to dager. LO Stat og Spekter er enige om at togoperatørene bør være samlet i et felles område i Spekter.

– For NJF har kravet vært svært viktig. Et felles område for togselskapene trygger vilkårene for våre medlemmer og sikrer en god jernbane, sier forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre.

For NJF betyr samlingen i et felles område at forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår vil henge mer sammen for disse selskapene; CargoNet AS, SJ Norge AS, Flytoget AS, Go-Ahead Norge AS, Green Cargo AS, Hector Rail AS, Vygruppen AS, Vy Gjøvikbanen AS og RailCombi AS.

– Samtidig blir det lettere å sikre gode og enhetlige prosesser I jernbaneområdet i årene som kommer, poengterer Jane Brekkhus Sæthre.

Selskapene samles i det gamle NSB-området i Spekter, nemlig område 7.

975 kroner til alle.

Alle får et generelt tillegg på 975 kroner, det samme som resultatet i frontfaget. Resten av den økonomiske rammen fordeles i de lokale forhandlingene ute på virksomhetene, den såkalte B-delen.

–  LO Stat og Spekter er enige om at partene i den enkelte virksomhet skal legge vekt på lavlønn, likelønn, likestilling samt hensynet til fagarbeidere og langtidsutdannede i de lokale forhandlingene, sier Lise Olsen.

Fagarbeidere.

LO Stat og NJF fremmet krav om å anerkjenne fagarbeidere i lønnspolitikken, og fikk gjennomslag for kravet.

– For oss er det viktig alle dyktige fagarbeidere i norsk arbeidsliv blir anerkjent. Både når det gjelder kompetanse og lønnsnivå, sier Jane Brekkhus Sæthre.

Kravet er også i tråd med ønsket om at flere unge velger fagutdanning.

– Målet er at flere unge velger yrkesrettet utdanning. En anerkjennelse i avtaleverket bidrar til å få fram viktigheten av fagarbeidere, sier Jane Brekkhus Sæthre.

Bærekraft.

LO Stat har i årets forhandlinger krevd større fokus på bærekraft og klima. I forhandlingene ble LO Stat enige med Spekter om at det er viktig og relevant å diskutere bærekraft og miljø i et overordnet perspektiv, i tråd med FNs bærekraftmål.

– VI er enige med Spekter viktigheten av å diskutere og leter etter lokale løsninger for hvordan man kan bidra til å redusere miljøavtrykket på virksomhetsnivå, sier Lise Olsen.

LO Stat og Spekter forplikter seg til å ta arbeidet og oppfølgingen inn i hovedavtalerevisjonen i 2021.

– Videre skal det utarbeides en veileder til hvordan partene i virksomhetene kan samarbeide om fortsatt å bidra til bærekraftig utvikling i den enkelte virksomhet, sier Lise Olsen.

Frister for lokale forhandlinger på virksomhetene.

Frist for å be om bistand fra sentrale parter ute på virksomhetene er 17. september klokka 15.00, og frist for avslutning er 23. september klokka 15.00.

Om Spekterforhandlingene.

Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. I dag ble det enighet i det sentrale lønnsoppgjøret (A-delen), og gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde.