Det ble enighet mellom NJF og NSB Trafikkservice AS etter mekling på overtid. Resultatet ble 12.000 kroner fra 1.4. og ytterligere et tillegg på 2.100 kroner fra 1.8. til alle NJFs medlemmer.