Det kom til enighet mellom NJF og CargoNet uten mekling.

Resultatet ble 12.000 kroner i generelt tillegg + Alnabru-tillegg til vognvisitørene.

Pott til individuelle justeringer og tillegg til klargjøringespersonalet. Det skal arbeides med seniorpolitikk, videreutdanning og karriereutvikling med spesiell fokus på flere kvinner i lederjobber.