Åtte uker lang streik avsluttes. Vi har fått satt ned foten på noen viktige områder. 

Enige om lønnsoppgjøret i GlobalConnect  Åtte uker lang streik avsluttes.

– Dette har vært en viktig streik, ikke bare for våre medlemmer i GlobalConnect, men også for arbeidstakere i IKT-bransjen, sier Tor Egil Pålerud.

I det som er den lengste tariffstreiken hittil i 2021, har vi kjempet for et lønnsoppgjør på linje med resten av arbeidslivet i Norge. Da partene ble enige i dagens mekling, kan den åtte uker lange streiken avsluttes.

– Dette er den første lange hjemmekontorstreiken her til lands. Våre medlemmer har gjennomført en forbilledlig streik og vi har fått til et akseptabelt resultat. Vi har fått satt foten ned på noen viktige områder. Det sier forbundssekretær Reidunn Wahl som representerte EL og IT Forbundet i meklingen sammen med klubbleder Espen Guldbrandsen.

Vi har fått gjennomslag for ei ramme på linje med frontfaget, for et lavlønnstillegg og et akseptabelt generelt lønnstillegg. Det settes av midler til individuelle tillegg som skal gå til medlemmer av EL og IT Forbundet og Norsk Jernbaneforbund i GlobalConnect. Fordeling av disse tilleggene er gjort i meklingen.  

Det gis generelle og individuelle tillegg som for arbeidere med provisjonslønn tilsvarer minimum 9000 kroner, og for andre arbeidstakere minimum 13.000 kroner. 

Det settes ned et partssammensatt utvalg som skal arbeide med selskapets lønnssystem. Resultatet av dette arbeidet skal danne grunnlaget for forhandlinger i hovedoppgjøret 2022.

– Dette har vært en viktig streik, ikke bare for våre medlemmer i GlobalConnect, men også for arbeidstakere i IKT-bransjen. Dette er en bransje hvor arbeidstakerne i for liten grad har påvirkning på sin egen lønnsutvikling, og medlemmene i GlobalConnect har gått foran og kjempet mot dette. Bedrifter som opererer i Norge skal forholdes seg til grunnprinsippene i den norske modellen om lønnsdannelse og arbeidstakeres rett til medbestemmelse, sier Tor Egil Pålerud, NJFs forhandlingsleder.

Her er Riksmeklerens møtebok