Jane B. SæthreNestleder Jane Brekkhus Sæthre fungerer som forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund inntil videre. Endringen i arbeidsfordelingen i NJFs ledelse kommer på grunn av sykdom.