Som et ledd i å restrukturere selskapet, og for å legge til rette for et konkurransenøytralt terminalselskap som skal betjene et deregulert godsmarked på jernbane, har CargoNet besluttet å etablere datterselskapet Rail Combi.

220 ansatte har mottatt brev om retten til virksomhetsoverdragelse, inklusive mulighet for å reservere seg. Datoer for framdrift er som følger;

  • Styrebehandling av opprettelsen av terminalselskapet Rail Combi, 14.5.13
  • Skriftlig tilbakemelding på reservasjonsrett, 24.5 2013
  • Overføring av ansatte, 1.6.2013

Norsk Jernbaneforbund følger prosessen tett i samarbeid med ledelsen, gjennom politisk påvirkning og bistand fra LO sin juridiske- og næringspolitisk avdeling.