Busstreiken trappes opp Streiken i bussbransjen trappes opp med over 4500 nye bussjåfører førstkommende lørdag. Da vil nesten 8500 bussjåfører over landet være i streik. Streiken trappes opp over hele landet.

TRAPPER OPP STREIKEN: Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

– Busstreiken handler om at vi sjåfører skal ha et yrke å leve i og med. NHO og Spekter har presset oss til et punkt hvor vi ikke har mer å gå på. Bussjåfører har svært krevende arbeidstidsordninger, lønna er lav og vi er bekymret for fremtiden til dette viktige yrket. Derfor tar vi nå flere ut i streik, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

Arbeidsgiver bryter løftene.

Arbeidsgiverne kan enkelt løse konflikten ved å stå ved løftene sine. For 13 år siden ble arbeidsgivere og arbeidstakere i bussbransjen enige om at bussjåførene skal ha lønn på linje med lønna i industrien. Det motsatte har skjedd. Lønnsforskjellen mellom bussjåførene og industrien øker. De siste tre årene har lønnsforskjellen økt med over 16 000 kroner. Vi kan ikke godta at bussjåførene skal tape i oppgjør etter oppgjør. I dette oppgjøret må vi begynne arbeidet med å tette gapet mellom bussjåførene og industrien.

Falske utsagn fra NHO.

NHO Transport har jobbet hardt for å spre usannheter om kravene i lønnsforhandlingene. Fra arbeidsgiversiden blir det hevdet at bussjåførene har krevd en lønnsøkning på 20 kroner. Denne påstanden om grådige bussjåfører er helt på viddene. Realiteten er at bussjåførene tjener 20 kroner mindre i timen enn grupper vi er enige med arbeidsgiverne om at vi skal sammenligne oss med.