Forbundet oppfordrer alle våre medlemmer i NSB konsernet om å bruke stemmeretten sin og stemme på “Felleslisten mellom Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Fagforbundet”.

Alle ansatte har fått tilsendt stemmemateriell og fristen for å ha levert stemmekonvolutten med stemmeseddelen er 12. mai

Våre medlemmer i Nettbuss må i tillegg stemme på NJFs liste til Nettbuss-styret.

Våre medlemmer i Arrive må i tillegg stemme på NJFs liste til Arrive-styret.